CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN ICA

chính sách bảo mật ica

Thông tin giới thiệu

Chào mừng quý khách đến với các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, được cung cấp bởi Công Ty Cổ Phần ica và các đơn vị liên kết, công ty con, và thành viên của chúng tôi (dưới đây gọi chung là “chúng tôi”, “của chúng tôi”).

Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin và tôn trọng quyền riêng tư của tất cả khách hàng sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng của dữ liệu cá nhân mà quý khách đã cung cấp và cam kết quản lý, bảo vệ và xử lý dữ liệu đó một cách an toàn và đúng đắn.

Chính sách bảo mật này được thiết kế để giúp quý khách hiểu rõ về cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của quý khách và để quý khách có thể ra quyết định chính xác trước khi cung cấp dữ liệu cá nhân cho chúng tôi.

Đồng thời, chính sách này cũng là một thông báo về việc xử lý dữ liệu cá nhân được gửi đến quý khách trước khi chúng tôi tiến hành xử lý dữ liệu đó.

Nếu quý khách không đồng ý với chính sách này, vui lòng không sử dụng dịch vụ của chúng tôi hoặc truy cập vào các sản phẩm và trang web của chúng tôi.

Chúng tôi có thể thay đổi hoặc bổ sung chính sách bảo mật này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.

VNG sẽ thu thập dữ liệu cá nhân vào lúc nào?

VNG có thể thu thập Dữ Liệu Cá Nhân về bạn trong một số trường hợp sau:

(a) Khi bạn đăng ký và/hoặc sử dụng các Dịch Vụ, Trò Chơi hoặc Trang Web của VNG, hoặc đăng ký một Tài Khoản với chúng tôi;

(b) Khi bạn gửi bất kỳ biểu mẫu nào, bao gồm đơn đăng ký hoặc các mẫu đơn khác liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của VNG, online hoặc dưới hình thức khác;

(c) Khi bạn ký kết bất kỳ thỏa thuận nào hoặc cung cấp các tài liệu hoặc thông tin khác liên quan đến tương tác giữa bạn với VNG, hoặc khi bạn sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;

(d) Khi bạn tương tác với chúng tôi qua cuộc gọi điện thoại (có thể được ghi âm), thư từ, fax, gặp gỡ trực tiếp, các nền tảng ứng dụng truyền thông xã hội và thư điện tử (email);

(e) Khi bạn sử dụng các dịch vụ điện tử của VNG, hoặc tương tác với chúng tôi qua Trò Chơi hoặc Trang Web hoặc các Dịch Vụ của VNG. Trường hợp này bao gồm thông qua tập tin Cookie mà chúng tôi có thể triển khai khi bạn tương tác với Trò Chơi, Trang Web hoặc các Dịch Vụ của chúng tôi;

(f) Khi bạn thực hiện các giao dịch qua trang Trò Chơi hoặc Trang Web của VNG;

(g) Khi bạn cung cấp ý kiến phản hồi hoặc gửi khiếu nại cho VNG;

(h) Khi bạn đăng ký tham gia một cuộc thi, trò chơi, sự kiện và/hoặc các chương trình khuyến mại có liên quan đến Trò Chơi hoặc các Dịch Vụ của VNG;

(i) Trong quá trình bạn chơi Trò Chơi, sử dụng Trang Web và các Dịch Vụ của VNG; và

(j) Khi bạn gửi Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho VNG vì bất kỳ lý do nào.

Đây chỉ là một số trường hợp phổ biến mà VNG có thể thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của bạn và không phản ánh toàn bộ các trường hợp mà VNG sẽ thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của bạn.

VNG thu thập những dữ liệu cá nhân nào của người dùng?

Dữ liệu cá nhân mà VNG có thể thu thập bao gồm, nhưng không giới hạn các dữ liệu cá nhân cơ bản sau:

(a) Họ và tên;

(b) Địa chỉ email;

(c) Ngày, tháng, năm sinh;

(d) Thông tin của Giấy tờ tùy thân (CMND, Căn cước công dân, Hộ chiếu) và ngày cấp, nơi cấp;

(e) Địa chỉ (địa chỉ đăng ký thường trú, địa chỉ liên hệ);

(f) Số điện thoại;

(g) Giới tính;

(h) Tình trạng hôn nhân;

(i) Nghề nghiệp;

(j) Ảnh chụp gương mặt của bạn thông qua thiết bị;

(k) Thông tin liên quan đến việc thanh toán;

(l) Bất kỳ thông tin nào khác về bạn khi bạn đăng nhập để sử dụng các Dịch Vụ của VNG, và khi bạn sử dụng các Dịch Vụ, cũng như thông tin về việc bạn sử dụng các Dịch Vụ của VNG như thế nào; và

(m) Dữ liệu tổng hợp về nội dung người dùng sử dụng.

Để tránh nghi ngờ, trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không xử lý bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn mà dữ liệu đó là dữ liệu cá nhân nhạy cảm theo các quy định hiện hành của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Bạn đồng ý không cung cấp cho chúng tôi bất cứ dữ liệu nào là dữ liệu cá nhân nhạy cảm, dữ liệu không chính xác hoặc gây hiểu nhầm và bạn đồng ý sẽ thông báo cho VNG về bất cứ dữ liệu nào không chính xác hoặc khi có sự thay đổi liên quan đến các dữ liệu này.

VNG bảo lưu quyền (tùy theo quyết định riêng của VNG) được yêu cầu bạn cung cấp các tài liệu cần thiết khác để xác minh thông tin mà bạn cung cấp cho VNG.

Nếu bạn sử dụng tài khoản mạng xã hội (như Facebook, Google), tài khoản ứng dụng (như tài khoản Apple) của bạn (“Tài Khoản Mạng Xã Hội”) và/hoặc số điện thoại của bạn để đăng nhập, sử dụng các Dịch Vụ của VNG hoặc liên kết với Tài Khoản mà bạn đã đăng ký với VNG, bạn hiểu rõ và đồng ý rằng, VNG có thể truy cập Dữ Liệu Cá Nhân của bạn khi và chỉ khi bạn và nhà cung cấp dịch vụ Tài Khoản Mạng Xã Hội đồng ý và cho phép chúng tôi thực hiện điều đó.

Bạn có quyền chỉnh sửa, yêu cầu chỉnh sửa, yêu cầu cung cấp hoặc xóa Dữ Liệu Cá Nhân đã cung cấp cho chúng tôi, hoặc bạn cũng có thể rút lại Sự Đồng Ý vào bất kỳ lúc nào nếu bạn không muốn chúng tôi tiếp tục thu thập Dữ Liệu Cá Nhân nói trên.

Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng, việc bạn từ chối, rút lại Sự Đồng Ý cho phép chúng tôi Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn hoặc yêu cầu xóa Dữ Liệu Cá Nhân đã cung cấp cho chúng tôi có thể ảnh hưởng đến việc bạn sử dụng các Dịch Vụ của chúng tôi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về nội dung này trong Mục 12 dưới đây.

Các dữ liệu khác được thu thập

Như hầu hết các trang web và các ứng dụng di động khác, các dữ liệu mà thiết bị của bạn gửi cho chúng tôi có thể bao gồm: dữ liệu về bạn, được một máy chủ ghi lại khi bạn sử dụng các Dịch Vụ của VNG. Thông tin này thường bao gồm nhưng không giới hạn:

(a) Địa chỉ IP;

(b) Hệ điều hành của máy tính/thiết bị di động;

(c) Loại trình duyệt;

(d) Loại thiết bị di động, các đặc điểm của thiết bị di động, mã định danh thiết bị duy nhất (UDID) hoặc mã định danh thiết bị di động (MEID) của thiết bị di động của bạn;

(e) Địa chỉ tham chiếu của Trang Web (nếu có);

(f) Các trang web mà bạn đã truy cập để dẫn đến trên trang web hoặc ứng dụng di động của VNG và thời gian truy cập, đôi khi là “Cookie” (có thể vô hiệu hóa bằng cách sử dụng tùy chọn trình duyệt của bạn) để giúp trang web ghi nhớ lần truy cập cuối cùng của bạn.

Nếu bạn đăng nhập, các thông tin nêu trên sẽ được liên kết với Tài Khoản cá nhân của bạn. Các thông tin này (không bao gồm Dữ Liệu Cá Nhân của bạn) cũng được đưa vào các số liệu thống kê để giúp chúng tôi thống kê, đánh giá được khách hàng đã truy cập sử dụng Trò Chơi và Trang Web của chúng tôi như thế nào.

Các Dịch Vụ của VNG có thể sử dụng các công nghệ như ARKit (Augmented Reality hay gọi tắt là AR – Công nghệ thực tế ảo), Camera API, TrueDepth API… hoặc các công nghệ tương tự được cung cấp bởi hệ điều hành của thiết bị di động; các công nghệ này được sử dụng để ghi nhận thông tin biểu hiện trên khuôn mặt của người dùng và dùng cho tính năng trong ứng dụng.

Đối với các thông tin này, chúng tôi không sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài các mục đích được cung cấp trong ứng dụng; bạn có quyền từ chối cấp quyền truy cập camera cho các tính năng này bất kỳ lúc nào (nhưng bạn cần lưu ý rằng, khi bạn ngưng cấp quyền truy cập camera cho ứng dụng thì một số tính năng của ứng dụng sẽ không thể hoạt động được); và chúng tôi không lưu trữ cũng như không chia sẻ các thông tin này cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Về Cookies

Có những lúc chúng tôi có thể áp dụng “Cookie” hoặc các tính năng khác để cho phép chúng tôi hoặc các bên thứ ba thu thập hoặc chia sẻ thông tin, giúp cải thiện Trang Web, Trò Chơi và Dịch Vụ của chúng tôi, hoặc đưa ra các dịch vụ và tính năng mới.

“Cookie” là các mã định danh chúng tôi gửi đến máy tính hoặc thiết bị di động của bạn, cho phép chúng tôi nhận dạng máy tính hoặc thiết bị của bạn và thông báo khi nào Dịch Vụ hoặc Trang Web được sử dụng hoặc truy cập, bởi bao nhiêu người và để theo dõi các hoạt động trong Trang Web hoặc Trò Chơi của chúng tôi.

Chúng tôi có thể kết hợp thông tin Cookie với Dữ Liệu Cá Nhân. Cookie cũng liên kết với thông tin về các nội dung bạn đã chọn trên các trang mua sắm bạn đã xem, hoặc các trò chơi điện tử bạn đã tham gia. Cookie cũng được sử dụng để cung cấp nội dung dựa trên sở thích của bạn và để theo dõi việc sử dụng các Dịch Vụ.

Bạn có thể từ chối việc sử dụng Cookie bằng cách chọn các thiết lập thích hợp trong trình duyệt của bạn. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng nếu bạn thực hiện điều này, có thể bạn sẽ không thể hoàn toàn tận dụng

VNG sử dụng dữ liệu cá nhân bạn cung cấp ra sao?

VNG có thể tiến hành Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn với một hoặc nhiều mục đích sau đây:

(a) Để tuân thủ các yêu cầu pháp lý và quy định hiện hành, cũng như các yêu cầu từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

(b) Để xem xét và xử lý các đơn đăng ký/giao dịch của bạn với chúng tôi hoặc các giao dịch và thư từ liên quan đến các bên thứ ba qua dịch vụ của chúng tôi;

(c) Để quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ cho việc bạn sử dụng và truy cập các dịch vụ, trang web và trò chơi của chúng tôi, bao gồm cả việc quản lý tài khoản và quan hệ của bạn với chúng tôi;

(d) Để xử lý các giao dịch, đáp ứng yêu cầu và thông báo liên quan đến các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi;

(e) Để thông báo về các vấn đề liên quan đến dịch vụ và hoạt động tài khoản của bạn;

(f) Để thực thi các điều khoản dịch vụ và thỏa thuận khác, bao gồm cả quản lý người dùng cuối;

(g) Để bảo vệ sự an toàn cá nhân và quyền lợi của người dùng khác và của bạn, cũng như bảo vệ tài sản và an toàn của họ;

(h) Để xác định và xác minh tài khoản của bạn;

(i) Để duy trì, cập nhật và hỗ trợ các phần mềm và cập nhật khác liên quan đến dịch vụ của chúng tôi;

(j) Để giải quyết các yêu cầu từ phía khách hàng và tham gia trong quản lý mối quan hệ với chúng tôi;

(k) Để liên lạc với bạn thông qua các phương tiện liên lạc khác nhau như điện thoại, email và thư để quản lý mối quan hệ và sử dụng dịch vụ của chúng tôi;

(l) Để thông báo khi bạn nhận được tin nhắn riêng tư hoặc nhận xét trong các trò chơi hoặc dịch vụ của chúng tôi;

(m) Để thực hiện các hoạt động nghiên cứu, phát triển và tiếp thị;

(n) Để quảng cáo và phân tích thị trường, đảm bảo tính đa dạng và hiểu biết về trải nghiệm người dùng;

(o) Để tiến hành hoạt động tiếp thị và gửi thông tin về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;

(p) Để thực hiện các hoạt động nghiên cứu và duy trì sổ sách nội bộ;

(q) Để thực hiện các hoạt động kiểm tra, xác minh hoặc nghiên cứu khác;

(r) Để kiểm tra và giải quyết các vi phạm đối với điều khoản dịch vụ của chúng tôi;

(s) Để ngăn chặn và điều tra các hành vi vi phạm;

(t) Để sao lưu và bảo quản dữ liệu cá nhân của bạn;

(u) Để thực hiện và tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch kinh doanh hoặc tiềm năng của chúng tôi;

(v) Và mục đích khác được thông báo cụ thể cho bạn khi bạn đồng ý.

Chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho các Mục Đích này dựa vào hoàn cảnh cụ thể và chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ mục đích nào không được đề cập ở trên khi yêu cầu Sự Đồng Ý của bạn, trừ khi việc xử lý dữ liệu cá nhân mà không cần sự đồng ý của bạn được phép bởi pháp luật.

Qua việc đồng ý, bạn đã cho phép chúng tôi xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho tất cả các Mục Đích nêu trên. Nếu bạn chỉ muốn đồng ý với một số Mục Đích cụ thể, vui lòng không đánh dấu vào ô đồng ý trong Chính Sách Bảo Mật này. Tuy nhiên, việc này có thể ảnh hưởng đến khả năng sử dụng dịch vụ của bạn.

VNG bảo vệ & lưu giữ dữ liệu của bạn bằng cách nào?

VNG thực hiện các biện pháp bảo mật đa dạng và luôn nỗ lực để đảm bảo an toàn cho Dữ Liệu Cá Nhân của bạn trên hệ thống của chúng tôi. Dữ Liệu Cá Nhân của người dùng được lưu trữ sau các mạng bảo mật và chỉ được truy cập bởi một số nhân viên có quyền truy cập đặc biệt vào hệ thống của VNG. Tuy nhiên, không thể đảm bảo hoàn toàn về an ninh.

Thời hạn xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn bắt đầu từ khi chúng tôi nhận được Sự Đồng Ý của bạn và kéo dài cho đến khi bạn ngừng sử dụng dịch vụ của chúng tôi, với thời gian lưu trữ tối thiểu là 05 (năm) kể từ thời điểm đó.

Ngay cả khi bạn yêu cầu chúng tôi xóa Dữ Liệu Cá Nhân của bạn theo Mục 12.2, chúng tôi có thể vẫn phải duy trì, sử dụng và/hoặc tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn để tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và các quy định pháp luật khác có liên quan.

VNG cam kết duy trì Dữ Liệu Cá Nhân theo đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và/hoặc các quy định pháp luật khác hiện hành.

Điều này có nghĩa là, chúng tôi có thể xóa Dữ Liệu Cá Nhân của bạn khi chúng tôi xác định có lý do hợp lý cho việc đó, bao gồm khi việc lưu trữ không còn phục vụ mục đích xử lý, không cần thiết cho mục đích hợp pháp hoặc kinh doanh nào khác, và không có lợi ích hợp pháp nào khác liên quan đến việc tiếp tục lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân này. Tùy thuộc vào luật pháp áp dụng, Công ty sẽ đảm bảo tuân thủ các quy định này.

VNG có hành vi tiết lộ dữ liệu của bạn không?

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, chúng tôi có thể cần tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho các nhà phát triển Trò Chơi, nhà cung cấp dịch vụ, bên thứ ba, đại lý, và/hoặc các công ty con.

Công ty liên kết và/hoặc các công ty thành viên của VNG, và/hoặc các bên thứ ba khác, với một hoặc nhiều mục đích như đã nêu ở trên. Những bên này có thể xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn hoặc thay mặt chúng tôi cho các mục đích nêu trên. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

(a) Công ty con, công ty liên kết và công ty thành viên của VNG;

(b) Nhà thầu, đại lý, nhà cung cấp dịch vụ và các bên thứ ba khác mà chúng tôi thuê để hỗ trợ hoạt động kinh doanh của chúng tôi;

(c) Người mua hoặc người thừa nhận khác trong các trường hợp sáp nhập, thoái vốn, tái cơ cấu, tái tổ chức, giải thể hoặc bán hay chuyển nhượng tài sản của VNG;

(d) Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; và

(e) Các bên thứ ba khác mà chúng tôi tiết lộ thông tin vì một trong các mục đích và các bên thứ ba đó, trong trường hợp ngược lại, sẽ thu thập và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho một hoặc nhiều mục đích.

Trong trường hợp này, các bên thứ ba có thể yêu cầu chúng tôi tiết lộ lịch sử chơi Trò Chơi của bạn và/hoặc tiết lộ các hồ sơ cho thấy địa chỉ IP đã xem các Trò Chơi nào. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin thống kê về việc bạn sử dụng các Dịch Vụ với các bên thứ ba này, nhưng không bao gồm thông tin có thể xác định danh tính cụ thể của bạn hoặc tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân về bạn.

Chúng tôi có thể tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn mà không cần Sự Đồng Ý của bạn trong trường hợp các quy định của pháp luật hoặc các điều luật khác cho phép điều này.

Các bên thứ ba có thể chặn hoặc truy cập trái phép Dữ Liệu Cá Nhân được gửi đến hoặc có trên Trang Web, phần mềm, ứng dụng, công nghệ áp dụng, dẫn đến hoạt động không chính xác hoặc không hoạt động như dự kiến, hoặc truy cập, lạm dụng hoặc sử dụng sai trái thông tin mà không phải là lỗi của chúng tôi.

Tuy nhiên, chúng tôi sẽ triển khai các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn theo quy định của pháp luật, tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo hoàn toàn về sự bảo mật tuyệt đối vì một bên thứ ba có thể truy cập trái phép Dữ Liệu Cá Nhân được gửi đến hoặc có trong Trò Chơi.

Trên Trang Web hoặc các phần mềm, ứng dụng, công nghệ áp dụng, có thể dẫn đến hoạt động không chính xác hoặc không hoạt động như dự kiến, hoặc có người có thể truy cập, lạm dụng hoặc sử dụng sai trái Dữ Liệu Cá Nhân mà không phải là lỗi của chúng tôi.

Các dữ liệu cá nhân của trẻ em( Trừ trẻ em đang sống tại EU)

9.1. Đối với một loạt các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp, đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng với mọi lứa tuổi khác nhau. Đối với các em nhỏ dưới 16 tuổi, việc đăng ký tài khoản và sử dụng các dịch vụ của chúng tôi cần phải được cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ đồng ý và giám sát.

9.2. Cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ dưới 16 tuổi vui lòng theo dõi và đảm bảo rằng trẻ em của mình dưới 16 tuổi không tự đăng ký tài khoản để sử dụng các dịch vụ và/hoặc không cung cấp dữ liệu cá nhân của trẻ cho chúng tôi mà thiếu sự đồng ý và giám sát của họ.

9.3. Trong trường hợp dữ liệu cá nhân của trẻ dưới 16 tuổi được cha mẹ hoặc người giám hộ đồng ý cung cấp cho chúng tôi, cha mẹ hoặc người giám hộ đồng ý xử lý, sử dụng dữ liệu cá nhân của trẻ dưới 16 tuổi liên quan và chấp nhận điều chỉnh của chính sách này thay mặt cho trẻ.

Họ cũng cam kết và đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của trẻ từ 07 tuổi trở lên đã có sự đồng ý của trẻ cũng như cha mẹ hoặc người giám hộ, trước khi cung cấp cho chúng tôi.

9.4. Cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ dưới 16 tuổi đồng ý rằng, ngoài dữ liệu cá nhân của trẻ dưới 16 tuổi được cung cấp, chúng tôi có thể yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân của chính cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ theo mục đích tại điểm (e) của chính sách này.

9.5. Chúng tôi sẽ khóa bất kỳ tài khoản nào sử dụng bởi đối tượng trẻ em mà không tuân thủ các yêu cầu nêu trên và sẽ xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà chúng tôi có được từ đối tượng đó.

Dữ liệu người dùng thu thập bởi bên phía thứ ba

10.1. Trong việc cung cấp dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng các công cụ phân tích như Google Analytics, Facebook Pixel và các công cụ tương tự (“Công cụ Phân tích”). Những Công cụ Phân tích này thường sử dụng cookie để thu thập thông tin về cách bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi và được cài đặt trên thiết bị của bạn.

Thông tin này sau đó được gửi và lưu trữ bởi nhà cung cấp dịch vụ Công cụ Phân tích để đánh giá việc sử dụng của bạn và tạo báo cáo về hoạt động trên trang web cho các quản trị viên và cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động trang web và sử dụng Internet.

10.2. Các dịch vụ của chúng tôi cũng có thể sử dụng các công cụ đo lường như AppsFlyer, Adjust, Firebase và các công cụ tương tự (“Đối tác Đo lường di động” hay gọi tắt là “Đối tác Đo lường Di động”). Những Đối tác Đo lường Di động này sử dụng SDK được cài đặt trên thiết bị của bạn để giúp chúng tôi theo dõi và tối ưu hóa việc cung cấp dịch vụ cho bạn.

Thông tin được tạo ra bởi SDK về việc bạn sử dụng ứng dụng của chúng tôi, bao gồm cả địa chỉ IP của bạn, sẽ được gửi và lưu trữ bởi nhà cung cấp dịch vụ Đối tác Đo lường Di động để đánh giá việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi và tạo báo cáo cho nhà phát triển và quản trị ứng dụng và cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động của ứng dụng và sử dụng Internet.

10.3. Ngoài ra, các dịch vụ của chúng tôi cũng có thể sử dụng TrueID, một ứng dụng nhận diện khuôn mặt và giấy tờ tùy thân được cung cấp bởi Công ty TNHH Phát Triển Phần Mềm VNG – một công ty thành viên của VNG.

TrueID sẽ sử dụng camera trên thiết bị của bạn để ghi lại và xử lý khuôn mặt và giấy tờ tùy thân của bạn, nhằm hỗ trợ chúng tôi phát hiện các hoạt động bất thường và bảo mật tài khoản của bạn. Đồng thời, TrueID cũng sẽ chịu trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân của bạn mà nó lưu trữ và xử lý, tương tự như VNG.

10.4. Cuối cùng, chúng tôi và các bên thứ ba có thể cung cấp các ứng dụng phần mềm cho bạn sử dụng thông qua dịch vụ của chúng tôi.

Những ứng dụng này có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin nhận dạng và truy cập vào các thông tin trên thiết bị của bạn, như địa chỉ IP hoặc thông tin về trò chơi bạn đang chơi.

Các ứng dụng này không thuộc quyền kiểm soát của VNG và bạn nên đọc kỹ các điều khoản và chính sách của các bên thứ ba trước khi sử dụng.

Loại trừ các trách nhiệm về phía nghĩa vụ bảo mật trên web thứ ba

11.1. Chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật hoàn toàn đối với dữ liệu cá nhân và/hoặc thông tin khác mà bạn cung cấp trên các trang web hoặc ứng dụng của bên thứ ba. Tuy nhiên, chúng tôi thực hiện nhiều biện pháp bảo mật để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn.

Dữ liệu cá nhân của bạn được lưu trữ đằng sau các mạng bảo mật và chỉ được truy cập bởi một số cá nhân giới hạn có quyền truy cập đặc biệt đến các hệ thống của chúng tôi, và họ đã được yêu cầu bảo mật dữ liệu cá nhân đó.

Khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi hoặc truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi khuyến nghị sử dụng một thiết bị bảo mật. Tất cả dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp sẽ được mã hóa trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi để chỉ có thể truy cập như mô tả ở trên.

11.2. Để mang lại giá trị gia tăng cho bạn, chúng tôi có thể chọn liên kết với các trang web bên thứ ba khác nhau và nhúng chúng vào trong trang web hoặc trò chơi của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể tham gia các mối quan hệ tiếp thị và các mối quan hệ khác để cung cấp các dịch vụ thương mại điện tử, quảng cáo và các tính năng khác cho người truy cập.

Các trang web được liên kết này có các chính sách bảo mật và biện pháp bảo mật riêng, độc lập. Ngay cả khi chúng tôi liên kết với bên thứ ba, chúng tôi không kiểm soát các trang web này, và mỗi trang web có phương thức bảo vệ quyền riêng và thu thập dữ liệu độc lập với chúng tôi.

Dữ liệu thu thập bởi các đối tác tiếp thị hoặc trang web bên thứ ba (kể cả khi được cung cấp thông qua trang web hoặc trò chơi của chúng tôi) có thể không được chúng tôi nhận được.

11.3. Do đó, chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với nội dung, biện pháp bảo mật (hoặc thiếu biện pháp bảo mật) và hoạt động của các trang web hoặc ứng dụng của bên thứ ba.

Chúng tôi bảo vệ tính toàn vẹn của trang web và trò chơi của chúng tôi và các liên kết được đặt trên mỗi trang web đó, và vì vậy, chúng tôi hoan nghênh ý kiến phản hồi về các trang web được liên kết này theo thông tin liên hệ có thể được tìm thấy tại Mục 15 của chính sách này.

Bạn rút lại sự đồng ý, chỉnh sửa hoặc yêu cầu, cung cấp hoặc xóa dữ liệu bằng cách nào?

12.1. Thu Hồi Sự Đồng Ý

(a) Bạn có thể thu hồi Sự Đồng Ý cho việc thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi lưu trữ hoặc kiểm soát bằng cách tuân theo hướng dẫn tại trang cài đặt Tài Khoản của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ xử lý yêu cầu theo quy định trong Chính Sách Bảo Mật này, theo hướng dẫn và quy trình trên trang cài đặt Tài Khoản và các nghĩa vụ của chúng tôi dưới sự điều chỉnh của luật pháp.

(b) Bạn hiểu rõ rằng việc thu hồi Sự Đồng Ý sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc chúng tôi xử lý dữ liệu đã được bạn đồng ý trước khi thu hồi sự đồng ý.

(c) Tuy nhiên, bạn cần nhớ rằng việc thu hồi Sự Đồng Ý đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ không thể tiếp tục cung cấp dịch vụ cho bạn, và chúng tôi có thể cần phải chấm dứt quan hệ hiện tại với bạn và/hoặc hợp đồng của bạn với chúng tôi mà không phải bồi thường cho bất kỳ tổn thất nào của bạn.

12.2. Chỉnh Sửa, Yêu Cầu Chỉnh Sửa, Cung Cấp hoặc Xóa, Hủy Dữ Liệu Cá Nhân

(a) Khi bạn đã đăng ký một Tài Khoản với chúng tôi, bạn có thể truy cập để xem, chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đã thu thập, đang lưu trữ hoặc kiểm soát theo sự đồng ý, thông qua hệ thống có sẵn của chúng tôi.

Nếu bạn chưa đăng ký Tài Khoản với chúng tôi, hoặc đối với một số dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi có quy trình riêng biệt để chỉnh sửa, bạn có thể yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đang lưu trữ hoặc kiểm soát bằng cách tuân theo các hướng dẫn tại trang Hỗ trợ và Chăm sóc Khách hàng của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ xử lý yêu cầu theo quy định trong Chính Sách Bảo Mật này, theo quy trình Hỗ trợ và Chăm sóc Khách hàng và các nghĩa vụ của chúng tôi dưới sự điều chỉnh của luật pháp.

(b) Bạn có thể theo dõi dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đang lưu trữ hoặc kiểm soát bằng cách kiểm tra dữ liệu cá nhân được hiển thị tại trang cài đặt Tài Khoản của bạn hoặc yêu cầu chúng tôi cung cấp theo các phương tiện khác theo quy trình Hỗ trợ và Chăm sóc Khách hàng của chúng tôi.

Người giám hộ hợp pháp của bạn hoặc người được bạn ủy quyền cũng có thể thay mặt bạn thực hiện yêu cầu. Chúng tôi sẽ xử lý yêu cầu theo quy định trong Chính Sách Bảo Mật này, theo quy trình Hỗ trợ và Chăm sóc Khách hàng và các nghĩa vụ của chúng tôi dưới sự điều chỉnh của luật pháp.

(c) Bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đang lưu trữ hoặc kiểm soát khi bạn

(i) nhận thấy dữ liệu cá nhân của bạn không còn cần thiết cho các mục đích đã được đồng ý,

(ii) thu hồi sự đồng ý theo Mục 12.1,

(iii) phản đối việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và chúng tôi không có lý do hợp lý để tiếp tục xử lý dữ liệu cá nhân của bạn,

(iv) việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn không đúng với các mục đích đã được đồng ý, và/hoặc các lý do khác theo quy định của luật pháp về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Bạn có thể yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đang lưu trữ hoặc kiểm soát bằng cách tuân theo hướng dẫn tại trang cài đặt Tài Khoản của chúng tôi. Tuy nhiên, bạn cần nhớ rằng việc…

Quy định bổ sung cho người dùng tại các quốc gia EU

Quy định tại phần này chỉ áp dụng khi Bạn đang sinh sống tại Liên Minh Châu Âu (“EU”). Các quy định này được ưu tiên áp dụng hơn trong trường hợp có sự khác biệt trong các quy định khác của Chính Sách Bảo Mật này.

Tính linh động:

(a) Bạn được quyền yêu cầu từ Chúng tôi các Dữ Liệu Cá Nhân đã cung cấp trước đó và thông tin đã được xử lý dựa trên sự cho phép của Bạn theo định dạng có khả năng sử dụng thông thường và tương tự trên môi trường điện tử, và yêu cầu Chúng tôi chuyển các Dữ Liệu Cá Nhân này cho Bên thứ ba.

(b) Nếu Bạn muốn Chúng tôi chuyển giao Dữ Liệu Cá Nhân cho Bên thứ ba, Bạn cần cung cấp thông tin chi tiết về Bên thứ ba này và hiểu rằng Chúng tôi chỉ có thể thực hiện theo yêu cầu của Bạn khi điều này khả thi về mặt kỹ thuật.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bảo mật Dữ Liệu Cá Nhân hoặc Dữ Liệu thu được từ kết quả xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn khi Bên thứ ba nhận được các dữ liệu này.

Chúng tôi cũng có thể không cung cấp cho Bạn các Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn nếu việc cung cấp này làm ảnh hưởng đến các quyền khác (ví dụ khi cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân mà Chúng tôi đã thu thập được có thể làm lộ thông tin của cá nhân khác).

Xóa Dữ Liệu:

(a) Bạn có quyền yêu cầu Chúng tôi xóa Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn trong các trường hợp sau đây:

  • Bạn tin rằng các Dữ liệu Cá nhân này không còn cần thiết để Chúng tôi nắm giữ các Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn;
  • Chúng tôi xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn dựa trên sự cho phép của Bạn và Bạn mong muốn rút lại sự cho phép này;
  • Chúng tôi đang xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn căn cứ vào các lợi ích hợp pháp của Chúng tôi và Bạn là đối tượng của việc xử lý này;
  • Bạn không còn muốn Chúng tôi tiếp tục sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn để gửi các quảng cáo, các đề xuất đặc biệt và các tin nhắn bán hàng; hoặc
  • Bạn tin tưởng rằng Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn mà Chúng tôi thu thập được được xử lý một cách trái luật bởi Chúng tôi.

(b) Vui lòng cung cấp càng chi tiết càng tốt các lý do của Bạn để hỗ trợ Chúng tôi xác định liệu Bạn có cơ sở hợp lý để yêu cầu xóa dữ liệu hay không. Tuy nhiên, Chúng tôi có thể giữ lại Dữ Liệu Cá Nhân nếu có cơ sở hợp pháp theo quy định của pháp luật để Chúng tôi thực hiện việc này.

Lưu ý rằng các điều khoản trong chính sách này có thể được ưu tiên áp dụng tùy theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Nơi lưu giữ dữ liệu cá nhân & chuyển giao qua quốc gia khác

Đối với các Dịch Vụ được cung cấp cho thị trường Việt Nam bởi VNG và/hoặc các công ty con, công ty liên kết, công ty thành viên của VNG có trụ sở chính đặt tại Việt Nam, Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn sẽ được lưu trữ tại Việt Nam tuân thủ đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

Đối với các Dữ Liệu Cá Nhân của người dùng EU, chúng tôi sẽ tuân thủ quy định tại Mục 13 của Chính Sách này.

Thắc mắc, phản hồi và liên hệ ngay cho VNG

Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc, phản hồi hoặc câu hỏi nào về Chính Sách này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email [email protected].