Điều Khoản Sử Dụng Tại ICA

Giới thiệu

1.1 Phần mềm “iCa” (gọi tắt là “iCa” hoặc “Sản Phẩm”) là sản phẩm của ZingPlay Game Studios, độc quyền phát hành tại Việt Nam bởi Công Ty TNHH ZingPlay Việt Nam (“ZingPlay”).

1.2 iCa là một trò chơi trực tuyến phù hợp với mọi độ tuổi.

1.3 Trước khi bắt đầu sử dụng Sản Phẩm, người dùng cần đọc kỹ và đồng ý với tất cả các Điều Khoản Sử Dụng (bao gồm cả các yêu cầu về độ tuổi) và Chính Sách Bảo Mật Thông Tin, đặc biệt chú ý đến các điều khoản miễn trừ hoặc hạn chế trách nhiệm của ZingPlay, cũng như các điều khoản hạn chế quyền lợi của người dùng và các điều khoản khác.

1.4 Trong trường hợp người dùng không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong Điều Khoản Sử Dụng này, xin vui lòng ngừng sử dụng iCa và loại bỏ Sản Phẩm khỏi thiết bị của mình ngay lập tức.

1.5 Việc người dùng tham gia hoặc sử dụng iCa sẽ được hiểu là họ đã đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện của Điều Khoản Sử Dụng này và Chính Sách Bảo Mật Thông Tin, cũng như các điều khoản bổ sung hoặc sửa đổi trong tương lai.

Về định nghĩa

Trong phạm vi của các Điều Khoản Sử Dụng này, các thuật ngữ viết hoa sẽ được hiểu như sau:

2.1 “Trò Chơi” hoặc “Sản Phẩm”: đề cập đến trò chơi điện tử trực tuyến iCa.

2.2 “Trang Chủ Của Trò Chơi”: chỉ địa chỉ website chính thức của iCa là https://ica.net.vn/.

2.3 “Quy Định Trò Chơi”: bao gồm các điều khoản và điều kiện được quy định trong Điều Khoản Sử Dụng này và/hoặc thông báo, tin tức trong Trò Chơi được ZingPlay thông báo trong Trò Chơi và/hoặc tại Trang Chủ Của Trò Chơi.

2.4 “Dữ Liệu”: bao gồm mọi nội dung hoặc thông tin được tạo hoặc sinh ra trong quá trình người chơi tham gia hoặc sử dụng Trò Chơi, được ghi nhận bởi hệ thống máy chủ (server) của Trò Chơi.

2.5 “Thông Tin Cá Nhân”: đề cập đến các thông tin nhằm xác định một cá nhân cụ thể, như được mô tả tại Điều 4 của các Điều Khoản Sử Dụng này.

Tài khoản & thực hiên đăng nhập

Để tiến hành sử dụng Trò Chơi, người dùng cần phải có một tài khoản để đăng nhập. Quá trình tạo tài khoản và đăng nhập vào Trò Chơi có thể thực hiện thông qua các phương thức sau:

3.1 Sử dụng tài khoản ZingID. Trong trường hợp này, người dùng cần phải có một tài khoản ZingID và cần tuân thủ không chỉ các Điều Khoản Sử Dụng này mà còn đầy đủ Quy chế sử dụng ZingID tại đây.

3.2 Sử dụng tài khoản Zalo hoặc tài khoản liên kết (Google, Facebook) (gọi chung là “Tài Khoản Liên Kết”). Tùy thuộc vào từng thời điểm, Trò Chơi có thể cho phép người dùng sử dụng Tài Khoản Liên Kết để đăng nhập. Tuy nhiên, người dùng cần tuân thủ toàn bộ Điều Khoản Sử Dụng này và các điều khoản sử dụng của Zalo hoặc nhà cung cấp dịch vụ nơi họ tạo Tài Khoản Liên Kết. Người dùng cũng cam kết chịu trách nhiệm đầy đủ về việc sử dụng Tài Khoản Liên Kết để đăng nhập vào Trò Chơi.

3.3 Sử dụng tính năng “Chơi Ngay” của Sản Phẩm trong lần đăng nhập đầu tiên. Trong trường hợp này, tài khoản Trò Chơi sẽ được gắn kết với thiết bị mà người dùng sử dụng để đăng nhập. Người dùng có trách nhiệm xác định lại tài khoản của mình bằng cách cung cấp các thông tin mà Trò Chơi yêu cầu.

3.4 Để bảo vệ quyền và lợi ích pháp lý của mình, ZingPlay khuyến nghị người dùng nên đăng nhập bằng tài khoản ZingID hoặc các Tài Khoản Liên Kết khác của chính họ. ZingPlay sẽ không thể chấp nhận và hỗ trợ giải quyết các khiếu nại của người dùng nếu họ không thể cung cấp đầy đủ thông tin để chứng minh họ là chủ sở hữu của tài khoản.

Thu Thập & Bảo Vệ Thông Tin Khách Hàng

4.1 Theo quy định của pháp luật Việt Nam và với mục tiêu hỗ trợ tốt nhất cho người dùng về các vấn đề liên quan đến tài khoản trong Trò Chơi, khi người dùng tạo tài khoản sử dụng Sản Phẩm, họ cần cung cấp đầy đủ các thông tin sau đây:

(a) Họ và tên; (b) Ngày, tháng, năm sinh; (c) Địa chỉ đăng ký thường trú; (d) Số Chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp; (e) Số điện thoại, địa chỉ thư điện tử (nếu có).

4.2 Trong trường hợp người dùng không cung cấp hoặc cung cấp không chính xác, không đầy đủ các thông tin nêu trên, ZingPlay có quyền (i) từ chối cung cấp dịch vụ; (ii) ngừng cung cấp dịch vụ Trò Chơi hoặc hạn chế hoặc cấm sử dụng một số hoặc toàn bộ tính năng của tài khoản, xóa tài khoản và Dữ Liệu trong Trò Chơi, xóa mọi thông tin liên quan, khóa tài khoản trò chơi; và/hoặc (iii) từ chối tiếp nhận, giải quyết các khiếu nại của người dùng liên quan đến Trò Chơi và/hoặc tài khoản trong Trò Chơi.

4.3 ZingPlay sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo mật Thông Tin Cá Nhân và Dữ Liệu của người dùng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp cần thiết, theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc Tòa án, ZingPlay sẽ cung cấp Thông Tin Cá Nhân của người dùng cho các cơ quan nêu trên.

4.4 Đặt tên tài khoản và tên nhân vật trong Trò Chơi phải tuân thủ nguyên tắc đặt tên đã được công bố.

4.5 Người dùng đồng ý rằng ZingPlay và/hoặc các bên hợp tác có thể sử dụng thông tin cung cấp để gửi thông tin quảng cáo, hoạt động của Trò Chơi thông qua các phương tiện như tin nhắn, điện thoại, thư điện tử và các hình thức khác.

4.6 Người dùng cam kết không tiết lộ thông tin tài khoản và mật khẩu của mình cho bất kỳ bên thứ ba nào và thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo mật tài khoản. Trong trường hợp phát hiện tài khoản bị truy cập trái phép, người dùng có thể thay đổi mật khẩu và thông báo cho ZingPlay để hỗ trợ giải quyết.

4.7 ZingPlay có quyền áp dụng các biện pháp kỹ thuật và/hoặc phần mềm để nâng cao mức độ bảo mật dịch vụ. Tuy nhiên, điều này không đảm bảo việc ngăn chặn hoàn toàn các trường hợp mất mát hoặc truy cập trái phép vào tài khoản.

4.8 Người dùng đồng ý rằng nếu không đăng nhập, sử dụng tài khoản Trò Chơi trong vòng sáu (6) tháng kể từ lần đăng nhập cuối cùng, ZingPlay có quyền xóa toàn bộ tài khoản cùng với Dữ Liệu của người dùng.

4.9 Để cung cấp dịch vụ tốt nhất, người dùng đồng ý cho phép ZingPlay thu thập thông tin về thiết bị và/hoặc các ứng dụng trên thiết bị, bảo mật thông tin này theo Chính sách bảo mật của ZingPlay.

Dịch vụ trò chơi tại ICA

5.1 Sau khi Bạn đã chấp nhận và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan cũng như Quy Định Trò Chơi, ZingPlay cấp cho Bạn quyền sử dụng các dịch vụ và tính năng của Trò Chơi cho mục đích cá nhân một cách không độc quyền, không thể chuyển nhượng và không thương mại hóa.

5.2 Ngoài việc sử dụng Trò Chơi như đã nêu trong Điều 5.1, ZingPlay giữ toàn bộ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu, mã nguồn Sản Phẩm, hình ảnh, tính năng, âm nhạc … trong Trò Chơi và Bạn không được thực hiện bất kỳ hành động nào khác ngoài các quyền đã được ZingPlay đồng ý trước đó bằng văn bản.

5.3 Bạn hiểu và đồng ý rằng:

(a) ZingPlay có quyền cập nhật, bổ sung, thay đổi, xóa hoặc loại bỏ một hoặc một vài tính năng, giao diện hoặc chức năng của Trò Chơi mà không cần thông báo trước cho Bạn. Việc tiếp tục sử dụng Trò Chơi sau các thay đổi này sẽ được xem là sự chấp nhận của Bạn. Trong trường hợp Bạn không đồng ý với các thay đổi, Bạn cần ngừng sử dụng Trò Chơi và gỡ bỏ nó khỏi thiết bị của mình, và ZingPlay sẽ không chịu trách nhiệm đối với tài khoản và Dữ Liệu của Bạn trong Trò Chơi.

(b) ZingPlay có quyền thực hiện xóa Dữ Liệu cũ trên máy chủ Trò Chơi nhằm đảm bảo tốc độ và trải nghiệm tốt nhất cho Bạn.

(c) ZingPlay sẽ áp dụng các biện pháp kỹ thuật cần thiết để hỗ trợ Bạn có trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng Trò Chơi. Tuy nhiên, trong một số trường hợp ngoài ý muốn, Trò Chơi có thể gặp sự cố như gián đoạn, lỗi hoặc mất thông tin. Trong trường hợp này, ZingPlay sẽ cố gắng khắc phục và Bạn đồng ý miễn trừ ZingPlay khỏi mọi trách nhiệm.

(d) Tất cả thông tin kỹ thuật và thông tin về tính năng của Trò Chơi là thông tin mật. ZingPlay không có nghĩa vụ cung cấp thông tin này cho Bạn.

(e) ZingPlay có quyền điều chỉnh, cập nhật hoặc tối ưu hóa các đơn vị ảo, vật phẩm ảo hoặc điểm thưởng trong Trò Chơi mà không cần sự đồng ý của Bạn, và Bạn không có quyền yêu cầu bồi thường.

(f) Trò Chơi được cung cấp cho mục đích giải trí và các vật phẩm ảo không có giá trị quy đổi thành tiền. Trong trường hợp tài khoản của Bạn bị xóa, ZingPlay không chịu trách nhiệm bồi thường cho các vật phẩm ảo này, mặc dù ZingPlay sẽ thông báo trước cho Bạn và cung cấp phương án giải quyết theo quy định pháp luật.

(g) Mọi chương trình khuyến mại và sự kiện trong Trò Chơi sẽ chỉ được thông báo chính thức trên Trang Chủ Của Trò Chơi và/hoặc trong Trò Chơi. ZingPlay không chịu trách nhiệm đối với các thông tin quảng cáo không chính thống có thể gây lừa đảo.

(h) ZingPlay chỉ chấp nhận thanh toán qua kênh thanh toán của ZingPlay hoặc kênh thanh toán được công bố trong Trò Chơi. Trong trường hợp thanh toán không thành công, ZingPlay sẽ hoàn trả số đơn vị quy đổi tương ứng vào tài khoản của Bạn và có thể khấu trừ các lợi ích Bạn nhận được từ giao dịch.

Hành vi phạm lỗi & biện pháp khắc phục

6.1 Cùng với việc tuân thủ các Quy Định Trò Chơi, quyền của bạn không bao gồm các hành vi sau đây:

(a) Lợi dụng việc sử dụng Trò Chơi để:

(i) Tuyên bố phản đối chính trị nhà nước, gây rối trật tự xã hội, hoặc kích động chiến tranh, khủng bố.

(ii) Kích động bạo lực, tội ác, hoặc tuyên truyền các hoạt động đồi trụy.

(iii) Tiết lộ các thông tin bí mật quốc gia hoặc quân sự.

(iv) Phá hoại danh dự hoặc uy tín của cá nhân hoặc tổ chức.

(v) Quảng cáo hàng hóa hoặc dịch vụ trong Trò Chơi mà không được phép.

(vi) Giả mạo tổ chức hoặc cá nhân và phát tán thông tin giả mạo.

(b) Thực hiện các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của ZingPlay và Nhà phát triển đối với Sản Phẩm:

(i) Xóa thông tin liên quan đến bản quyền trên Sản Phẩm.

(ii) Thay đổi hoặc can thiệp vào mã nguồn của Sản Phẩm.

(iii) Kiểm tra Sản Phẩm để tìm lỗi hoặc điểm yếu một cách không đúng đắn.

(iv) Thay đổi tính năng hoặc hiệu suất của Sản Phẩm mà không được phép.

(v) Sử dụng hoặc sao chép nội dung thuộc quyền sở hữu của ZingPlay.

(vi) Tạo trang web liên quan đến Sản Phẩm mà không có sự cho phép.

(c) Liên quan đến vận hành Trò Chơi:

(i) Sử dụng trái phép tài khoản hoặc mật khẩu của người khác.

(ii) Mua bán đơn vị ảo hoặc vật phẩm ảo bằng tiền.

(iii) Gian lận hoặc can thiệp vào hoạt động của Trò Chơi.

(iv) Gây rối hoặc đe dọa nhân viên của ZingPlay.

(v) Thực hiện hành vi làm tổn hại đến uy tín của Trò Chơi.

(vi) Nói tục hoặc chửi bậy trong Trò Chơi.

(vii) Lừa đảo hoặc mạo danh người khác.

(d) Đối với các hành vi vi phạm, ZingPlay có quyền xử lý theo các biện pháp sau:

(i) Nhắc nhở.

(ii) Cảnh cáo.

(iii) Khấu trừ hoặc xóa đơn vị ảo.

(iv) Khóa tài khoản tạm thời hoặc vĩnh viễn.

(v) Chuyển hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

6.3 Trong trường hợp phát hiện vi phạm, ZingPlay có quyền xử lý theo quy định và có thể công bố thông tin đối với người vi phạm.

Giải quyết khiếu nạn liên quan đến trò chơi ICA

7.1 Tất cả các phản ánh, tố cáo hoặc khiếu nại liên quan đến Trò Chơi sẽ chỉ được chấp nhận và trả lời thông qua kênh Chăm sóc khách hàng trực tuyến của ZingPlay, entitle (i) bên trong Trò Chơi hoặc (ii) tại trang ica.moe, tuân theo Quy trình Chăm sóc và phản hồi khách hàng của ZingPlay vào thời điểm nhận khiếu nại.

7.2 Để gửi khiếu nại, tố cáo hoặc phản ánh liên quan đến Trò Chơi, tài khoản của bạn phải đã được xác minh đầy đủ để ZingPlay có thể tiếp nhận và liên hệ với bạn. Trong trường hợp tài khoản của bạn chưa được xác minh đầy đủ hoặc ZingPlay có lý do hợp lý để nghi ngờ thông tin bạn cung cấp không chính xác, ZingPlay có thể từ chối giải quyết khiếu nại hoặc tố cáo của bạn cho đến khi bạn cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ.

7.3 Bằng cách đồng ý, bạn chấp nhận rằng quyết định của ZingPlay về các khiếu nại hoặc tố cáo của bạn thông qua kênh Chăm sóc khách hàng trực tuyến là quyết định cuối cùng và ràng buộc theo quy định của Luật Giao Dịch Điện Tử 2005.

Về quyền sở hữu trí tuệ

8.1 Mọi thành phần của Trò Chơi cùng các tài liệu kèm theo đều là tài sản sở hữu trí tuệ của ZingPlay và Nhà phát triển của Trò Chơi. Do đó, khi bạn được ZingPlay cấp quyền sử dụng dịch vụ Trò Chơi như đã mô tả trong Điều 5.1, bạn đồng ý rằng bạn chỉ được phép tải gói cài đặt sản phẩm về thiết bị của mình, cài đặt và sử dụng mà không được phép thực hiện bất kỳ hành động nào nhằm thay đổi tình trạng của Sản Phẩm.

8.2 Tất cả Dữ liệu sinh ra trong quá trình bạn sử dụng Trò Chơi đều là tài sản độc quyền của ZingPlay; do đó, ZingPlay có toàn quyền lưu trữ, sử dụng và xử lý Dữ liệu này theo ý muốn của mình.

Tuân thủ tốt pháp luật

9.1 Bạn cam kết và đồng ý rằng, bạn sẽ (i) tuân thủ hoàn toàn các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến Trò Chơi, (ii) tuân thủ tất cả các quy định của pháp luật áp dụng tại nơi bạn truy cập, sử dụng Trò Chơi hoặc quy định của quốc gia bạn mang quốc tịch và (iii) tự chịu trách nhiệm đối với mọi hậu quả của việc không tuân thủ bất kỳ quy định nào tại nơi bạn truy cập, sử dụng Trò Chơi và đảm bảo ZingPlay không chịu trách nhiệm liên quan đến điều này.

9.2 Trong trường hợp ZingPlay nhận được bất kỳ khiếu nại, thông báo hoặc yêu cầu nào liên quan đến việc bạn không tuân thủ các yêu cầu được nêu trên và/hoặc nếu ZingPlay có lý do hợp lý để tin rằng dựa trên thông tin mà họ có được, bạn không tuân thủ, thì ZingPlay có quyền (i) ngưng cung cấp dịch vụ Trò Chơi cho bạn mà không cần thông báo trước hoặc chịu trách nhiệm với bạn và/hoặc (ii) chặn toàn bộ truy cập đến từ quốc gia nơi việc sử dụng Trò Chơi bị nghiêm cấm.

Về luật áp dụng

Các quy định của Điều Khoản Sử Dụng này được hiểu và áp dụng theo các luật pháp của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đối với tất cả các vấn đề và khía cạnh liên quan đến nó.

Sửa đổi điều khoản và hiệu lực

11.1 Điều Khoản Sử Dụng này sẽ có hiệu lực từ ngày được công bố trên trang web cho đến khi có văn bản thay thế hoặc bị hủy bỏ và thay thế cho tất cả các Điều Khoản Sử Dụng trước đó liên quan đến Trò Chơi.

11.2 Bằng việc sử dụng Trò Chơi, Bạn đồng ý rằng ZingPlay có quyền sửa đổi hoặc bổ sung một phần hoặc toàn bộ các quy định tại Điều Khoản Sử Dụng này mà không cần sự đồng ý trước của Bạn.

Trong trường hợp Bạn không đồng ý với các điều chỉnh hoặc bổ sung, Bạn có quyền chấm dứt việc sử dụng Trò Chơi trước khi các điều chỉnh hoặc bổ sung này có hiệu lực. Việc tiếp tục sử dụng Trò Chơi sẽ được hiểu là Bạn đã chấp nhận toàn bộ các điều chỉnh hoặc bổ sung đó.

11.3 Trong trường hợp có sự không nhất quán giữa Điều Khoản Sử Dụng này và Quy chế sử dụng ZingID và/hoặc Thỏa thuận sử dụng của các Tài Khoản Liên Kết, quy định tại Điều Khoản Sử Dụng này sẽ được ưu tiên áp dụng.

11.4 Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa Điều Khoản Sử Dụng này và các Thông báo chính thức của ZingPlay, nội dung của các Thông báo chính thức sẽ được ưu tiên áp dụng.

Các thông tin điều khoản còn lại

12.1 Trong trường hợp một hoặc một vài điều khoản trong Điều Khoản Sử Dụng này bị Tòa án tuyên bố là vô hiệu, điều này sẽ không ảnh hưởng đến tính hiệu lực của các điều khoản còn lại, và những điều khoản còn lại đó vẫn sẽ có hiệu lực và ràng buộc Bạn với ZingPlay.

12.2 Việc ZingPlay không thực hiện hoặc chậm thực hiện bất kỳ quyền nào, hoặc biện pháp xử lý nào theo quy định tại Điều Khoản Sử Dụng này hoặc Quy Định Trò Chơi sẽ không được hiểu là việc từ bỏ bất kỳ quyền nào khác, và việc thực hiện một phần hoặc toàn bộ quyền một cách riêng lẻ cũng sẽ không loại trừ việc thực hiện bất kỳ quyền, quyền hạn hoặc biện pháp xử lý nào khác được quy định trong Điều Khoản Sử Dụng này.